Author Archives: annebsande

Stolac – etnisk delt skule og samfunn

På denne skulen går dei kroatiske elevane opp stien på framsida og brukar hovudinngangen. Dei bosniske elevane derimot, har ikkje lov å gå her, dei skal inn ei anna dør på baksida av skulebygningen. Dei unge går på same skule, … Les meir

Posta under Arkiv | Kommenter innlegget

Der etnisitet ikkje har betydning

Heldigvis har vi på vår veg gjennom Balkan også møtt nokre som jobbar for fleirkulturelt samvær mellom dei etniske gruppene. Det er godt å oppleve, etter så mykje fokus på etniske konfliktar, segregering og mistru mellom folkegrupper på Balkan, å møte … Les meir

Posta under Arkiv | Kommenter innlegget

Eit urettferdig utdanningssystem

20 år gamle Maria studerer økonomi på det kroatiske unversitet i Mostar. Ho jobbar hardt for å få gode resultat. Men på arbeidsmarknaden er det ikkje sikkert karakterane hennar betyr noko som helst. Vi møter Maria og medstudentar etter forelsning på … Les meir

Posta under Arkiv | Kommenter innlegget

Eit delt land og internasjonalt ansvar

Sarajevo, Bosnia-Herzegovina: Det var aldri meininga at Dayton-avtalen skulle bli ei varig løysing. Men meir enn 20 år etter at den midlertidige avtalen vart inngått, dreier det seg fortsatt om eit delt samfunn i Bosnia-Herzegovina. Landet har to delstatar, Republicka … Les meir

Posta under Arkiv | Kommenter innlegget

Tårer for Srebrenica

Eg gret i dag, det er ikkje mogleg å la vere i Srebrenica. Kjelder om det som skjedde her: Flyktninghjelpen om massakren i Srebrenica (flyktninghjelpen.no) Meir om krigen og massakren i Srebrenica (wikipedia) Vi må ikke glemme… (vg.no).   2017 I dag såg … Les meir

Posta under Arkiv | Kommenter innlegget

Mediasilence

Kvifor let media vere å omtale noko så viktig som rettsaker og dommar mot krigsforbryterar? Og kvifor veit folk i Serbia så lite om «dei andre» si historie om krigen? Det siste som skjedde i går kveld, var ein stor … Les meir

Posta under Arkiv | Kommenter innlegget

-Veit aldri kva morgondagen kan bringe

-Vi har ikkje regjering for øyeblikket, den sitjande regjeringa nekta å godta resultatet ved sist val.  No veit vi ikkje kva som skjer. «Nobody knows what will happen tomorrow», seier Gordan Kalandziev, i Helsinkikomiteen for menneskerettar i Makedonia. Vi møter … Les meir

Posta under Arkiv | Kommenter innlegget

Paradoks i Kosovo

I Kosovo er 60% av ungdommen utan jobb. Og mange unge held fram med å utdanne seg til arbeidsløyse. Andre forlet landet. Det uoffisielle talet på arbeidslause i Kosovo er sagt å vere 45%, men vi fekk presentert ulike tal … Les meir

Posta under Arkiv | Kommenter innlegget

Reiseruta for «den store Balkanturen»

Posta under Arkiv | Kommenter innlegget

Studietur til Balkan

Laurdag 1. april reiser eg, saman med medstudentar på studietur til fem land på Balkan. Eg vil nytte bloggen til reisebrev med tekst og foto frå denne turen. Balkan er eit høgaktuelt område av Europa å besøke no. Innlegga vil … Les meir

Posta under Arkiv | Kommenter innlegget